Ingatlankereső

Tisztelt hirdetni szándékozók!

Irodámnál nincsenek általános szerződési feltételek. Minden hirdetésre irányuló szerződés vagy megbízás, azok minden egyes pontja, egyedileg megtárgyaltak. A szerződés, amit a végén aláírunk, a felek szabad akaratával mindenben megegyező. Megállapodásunkból ki fog derülni a felek személye, mire terjed ki a megállapodás, mit végez a Vállalkozó, mit vállal a Megrendelő? Mi a szolgáltatás ellenértéke, hogyan történik a megfizetése?

Általánosságban elfogadok megrendelést levélben is. Ez lényegében egy hozzám intézett, nekem írt levél, elektronikus formában vagy postán feladott klasszikus levél. A lényege kb. az: „Kedves Lőkösné! Eladom az ingatlanomat. Szeretnék hirdetést megtenni a https://eladobalatoniingatlanok.hu oldalon".

Szolgáltatásom, alapvetően vállalkozás jellegű szolgáltatás. Ajánlatom megküldése, egyeztetése, elfogadása esetén, Felhasználó általi megrendelésre (továbbiakban: Megrendelő) és az egyezetett ajánlat tartalmának megfelelő reklámszerződésre kerül sor.

Megrendelést adhat, és szerződhet, a nagykorú, cselekvőképes, rendelkezési joggal bíró ingatlantulajdonos, vagy meghatalmazottja. A jogosultság igazolása az ingatlan tulajdoni lapjával történik. Ha nincs tulajdoni lap, a Helyrajzi szám birtokában lekérek egyet a TakarNet-ről. Amennyiben a Megrendelő személye és az eladó ingatlan tulajdonosa nem azonos személy, akkor Megrendelőnek igazolni kell mi alapján jogosult hirdetni?

Irodámmal történő szerződés alapján, képes ingatlanhirdetés internetes megjelenését biztosítom Megrendelőim részére, az Irodám tulajdonát képező, saját fejlesztésű, speciálisan a Balatonra tervezett, https://eladobalatoniingatlanok.hu címen elérhető, a hirdetni kívánt ingatlan jellegének megfelelő egyedi honlapján, az oldal struktúrájának megfelelően.

Irodám, a megrendelés alapján, a Megrendelő által készített és közösen egyeztetett hirdetését, a honlapon elhelyezi, megjeleníti, és elérhetővé teszi minden honlapot látogató számára. Irodám, a honlapot éves 98 %-os elérhetőséggel fenntartja, üzemelteti.

Megrendelő által biztosított, általa megfogalmazott hirdetési szöveg maximum 3000 karakter. Megrendelő képei, mely felett rendelkezik, 1 – 12 db 1920 x 1280 pixel méretű, és maximum 200 KB nagyságú lehet. A hirdetésben közölt tartalomért, az ott közölt adatokért, Megrendelő helytáll.

Alapelvem, hogy Megrendelőm pontosan annyi hónapot fizet, amennyit igénybevesz. A hirdetés egysége, az egész hónap. Rögzítjük a hirdetés megjelenésének kezdő időpontját és a végét. A számla alapja a tényleges hirdetési hónapok. Megkezdett hónap, egész hónapnak számít. A köztes hónapok darabszáma és a megállapodott havidíj szorzata adja a kalkulált hirdetési díjat, melyet előre számlázunk Megrendelőnknek.

Sikerdíjas szolgáltatásnál nincs havidíj, nincs előre fizetés, Irodám a saját költségére és kockázatára végzi a hirdetési tevékenységét az eladás időpontjáig. Megállapodhatunk határozott vagy eladásig tartó időtartamú szolgáltatásban. Közösen megállapodott mértékű, százalékos vagy fix összegű sikerdíjunkra, csak és kizárólag akkor tartunk igényt, ha bizonyíthatóan az általunk tervezett, készített és közzétett hirdetésünk vezetett eredményre.

Amennyiben az eredmény, az ingatlan eladása, Irodám hirdetési tevékenységének következménye, Irodám jogosult a megállapodott sikerdíj kiszámlázására. Megrendelő által megadott postai címre történő számlalevelünk az elküldés pillanatában elküldöttnek minősül. Fizetési határidő a számla kiállításától számított 15 nap. Irodám által küldött számla, át nem vétele, nem mentesíti Megrendelőt, a fizetési kötelezettsége alól. Késedelmes fizetés esetén a számla összegét a mindenkori jegybanki alapkamat 5 % -kal növelt késedelmi pótlék összegével növelten kell megfizetni.

Megrendelő a siker érdekében, mindenben együttműködik Irodám munkatársaival. Megtekintjük az eladó, ingatlant, felkutatjuk az értéket, rögzítjük a látottakat, illetve az összes olyan adatot, amelyből hatásos reklámot tudunk készíteni. Megtervezzük, elkészítjük a reklámot és közzétesszük, az általunk jónak vélt módon.

Hirdetéseimben, Irodám telefonjára érkeznek a bejövő hívások, melyeket fogadok, tájékoztatom az érdeklődőket az ingatlan, műszaki,- jogi,- tulajdonviszonyi tulajdonságairól és csak akkor adom ki a tulajdonos elérhetőségét, ha a hirdetett ingatlan paraméterei és az érdeklődő keresési szempontjai nagy vonalakban megegyeznek egymással. A reklámban nem szereplő további információk, személyes találkozás alkalmával kerülnek átadásra érdeklődő részére.

Irodám által készített, képek,- illusztrációk,- videók,- alaprajz,- szöveges tartalmak, önálló szellemi alkotásoknak minősülnek és Irodám tulajdonát képezik. Irodám tulajdonát képező szellemi alkotásokkal Megrendelő nem rendelkezik, másnak nem adhatja tovább, hirdetéseiben nem használhatja fel.

Az eladobalatoniingatlanok.hu honlapon megjelenő képek és szöveges információk, az 1999. évi LXXVI. tv. alapján, szerzői jogi védelem alatt álló, önálló szellemi alkotások, melyek jogosulatlan felhasználása törvénybe ütközik, büntető és polgári jogi következményeket von maga után! A fent említett alkotások sokszorosításának, elektronikus ill. nyomtatott úton történő további feldolgozásának jogát kizárólagosan fenntartjuk!

ÓzWeb, 2019.